Tuts Piano Tangga Nada C Minor / C Minor Scale.
Dengan menggunakan rumus Nada ke 3 dan 6 turun ½ (setengah) oktaf daripada tangga nada mayor,
C Major ada pada tuts piano tidak putih semua tapi mempunya 2 tuts hitam.
C – D – Eb – F – G – A b– B – C