Rumpun Jabatan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Arsiparis