Injak Trap 4
(Semula ini adalah Trap No. 3 yang berubah menjadi No. 4)