JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DIPENUHI UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN BAGI DOSEN

No. Unsur Kegiatan Nama Jabatan, Golongan, dan Jumlah Minimal Angka Kredit Keterangan
Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1. Unsur Utama
a. Memperoleh pendidikan
b. Melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi
80 120 160 240 320 440 560 680 850 Sekurang-kurangnya 80% yang terbagi atas: *)
2. Unsur Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi 20 30 40 60 80 110 140 170 200 Sebanyak-banyaknya 20%
J U M L A H 10 150 200 300 400 550 700 850 1050 100%

Keterangan:
*)   1)   Program pendidikan akademik:

            –   memperoleh dan melaksankan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30%

            –   melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25%

            –   melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%

      2)   Program pendidikan profesional:

            –   memperoleh dan melaksankan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40%

            –   melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 10%

            –   melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebanyak-banyaknya 15%

                                                      MENTERI NEGARA KOORDINATOR

                                                      BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN

                                                      PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

                                                      ttd

                                                      HARTARTO