DAFTAR NAMA BAKAL CALON REKTOR (BCR) IPB PERIODE 2012 – 2017

YANG MENYATAKAN KESEDIAAN

(DIURUT BERDASARKAN ABJAD NAMA, BERWARNA HIJAU, 14 NAMA)

8 Oktober 2012, pk. 24.00

No Nama No Nama
1 Agus Purwito, Dr. Ir. 29 I Wayan T. Wibawan, Prof. Dr. Drh.
2 Amril Aman, Dr. Ir. 30 Ibnul Qoyim, Dr. Ir.
3 Anas Miftah Fauzi, Prof. Dr. Ir. 31 Idat Galih Permana, Dr. Ir.
4 (1) Ari Purbayanto, Prof. Dr. Ir. 32 Imam Suseno, Dr. Ir.
5 Arif Daryanto, Dr. Ir. 33 (7) Indra Jaya, Prof. Dr. Ir.
6 Arif Satria, Dr. Ir. 34 Khairil Anwar Notodiputro, Prof. Dr. Ir.
7 Arya Hadi Darmawan, Dr. Ir. 35 Kudang Boro Seminar, Prof. Dr. Ir.
8 (2) Asep Saefuddin, Dr. Ir. 36 Kukuh Murtilaksono, Prof. Dr. Ir.
9 Bambang Hero Sahardjo, Prof. Dr. Ir. 37 Luki Abdullah, Dr. Ir.
10 Bambang Purwantara, Dr. Drh. 38 Luky Adrianto, Dr. Ir.
11 Bambang Widigdo, Dr. Ir. 39 (8) M. Syamsul Ma’arif, Prof. Dr. Ir.
12 (3) Bayu Krisnamurthi, Dr. Ir. 40 (9) Muhammad Zairin Junior, Prof. Dr. Ir.
13 Budi Mulyanto, Prof. Dr. Ir. 41 Musa Hubeis, Prof. Dr. Ir.
14 Bustanul Arifin, Prof. Dr. Ir. 42 Nur Azam Achsani, Prof. Dr. Ir.
15 Cecep Kusmana, Prof. Dr. Ir. 43 Purwiyatno Hariyadi, Prof. Dr. Ir.
16 Dahrul Syah, Dr. Ir. 44 Rimbawan, Dr. Ir.
17 (4) Dedi Budiman Hakim, Dr. Ir. 45 Rina Oktaviani, Prof. Dr. Ir.
18 Dondin Sajuthi, Prof. Dr. Drh. 46 (10) Roedhy Poerwanto, Prof. Dr. Ir.
19 Drajat Martianto. Dr. Ir. 47 Ronny R. Noor, Prof. Dr. Ir.
20 Endang Gumbira Said, Prof. Dr. Ir. 48 (11) Roy Sembel, Prof. Dr. Ir.
21 Endang Suhendang, Prof. Dr. Ir. 49 (12) Sam Herodian, Dr. Ir.
22 Ernan Rustiadi, Dr. Ir. 50 Soeryo Adiwibowo, Dr. Ir.
23 (5) Ervizal A. M. Zuhud, Prof. Dr. Ir. 51 (13) Sudrajat, Dr. Ir.
24 Hardinsyah, Prof. Dr. Ir. 52 Toto Toharmat, Prof. Dr. Ir.
25 Hariadi Kartodiharjo, Prof. Dr. Ir. 53 Yonny Koesmaryono, Prof. Dr. Ir.
26 Hendrayanto, Dr. Ir. 54 Yusman Syaukat, Dr. Ir.
27 Hermanto Siregar, Prof. Dr. Ir. 55 (14) Yusram Masijaya, Prof. Dr. Ir.
28 (6) Herry Suhardiyanto, Prof. Dr. Ir.